• 1. Bạn muốn có gì?
  • Camera

   Camera không dây / Camera trong nhà và ngoài trời

   Banner
   Đề xuất dành cho bạn:
   • Camera Wifi | 4G
   • Camera giám sát an ninh gia đình, nhà máy, cửa hàng, văn phòng,...
   • Giám sát an ninh ngoài trời (quán cafe, cửa hàng, gara xe,...)
  • Bộ Giám sát chuyên dụng

   Toàn bộ hệ thống bảo mật để quay video 24/7

   Banner
   Đề xuất dành cho bạn:
   • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
   • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
   • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
   • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
   • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
 • 2. Bạn thích loại hệ thống nào?
  • 4 Cameras

   (Hỗ trợ từ 4-8 camera giám sát)

   Banner
  • 8 Cameras

   (Hỗ trợ đến 16 camera)

   Banner

1. Bạn muốn có gì?

 • Camera

  Camera không dây / Camera trong nhà và ngoài trời

  Banner
  Đề xuất dành cho bạn:
  • Camera Wifi | 4G
  • Camera giám sát an ninh gia đình, nhà máy, cửa hàng, văn phòng,...
  • Giám sát an ninh ngoài trời (quán cafe, cửa hàng, gara xe,...)
 • Bộ Giám sát chuyên dụng

  Toàn bộ hệ thống bảo mật để quay video 24/7

  Banner
  Đề xuất dành cho bạn:
  • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
  • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
  • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
  • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR
  • 24/7 reliable recording on 2TB/3TB NVR

2. Bạn thích loại hệ thống nào?

 • 4 Cameras

  (Hỗ trợ từ 4-8 camera giám sát)

  Banner
 • 8 Cameras

  (Hỗ trợ đến 16 camera)

  Banner

Những gì bạn cần:

Những gì bạn cần:

Những gì bạn cần: